N A T U U R EN B U I T E N
Langs de IJssel De streek tussen Arnhem en Dieren herbergt vele bijzondere aardrijkskundige en geschiedkundige verhalen. De Posbank, de IJssel, de landgoederen en prachtige dorpen leveren onuitputtelijk veel materiaal om over te leren, te begrijpen en te verwerken. 
Er is een speurtocht rond een landgoed, er wordt gewerkt met klei, zand en grind langs de IJssel, er komen bewoners uit de streek om te vertellen over vroeger. Daarnaast is er ruimte voor de leerkrachten om zelf allerlei onderwerpen aan te bieden die binnen het thema passen en waarmee zij zich verbonden voelen.
Aan het eind van het project zal HARTenHAVE zich inzetten voor een mooie expositie en afsluiting.
A A N B O D H O M E